(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2018 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Vật liệu xây dựng vi phạm hành chính tịch thu gồm: 680 m3 Cát xây dựng.

Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 88.400.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 07/11/2018 và ngày 08/11/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2018 đến 17 giờ 00’ ngày 13/11/2018 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và từ 07 giờ đến 15 giờ, ngày 14/11/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17/11/2018.

Địa điểm đấu giá: Phòng họp B UBND huyện Mang Yang. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.