(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long. Đ/c: Số 05 Trưng Nữ Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản: Gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2018.

Giá khởi điểm tài sản: 40.082.308.800 đồng (20 đơn vị tài sản). Số lượng: 5.273.988 kg.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 14/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (trong giờ hành chính) tại kho của Chi cục DTNN Sa Đéc, Chi cục DTNN Tháp Mười, Chi cục DTNN Tam Nông, Chi cục DTNN Vĩnh Long thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm cho từng đơn vị tài sản.

Tổ chức đấu giá: Ngày 17/10/2019.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.

Địa điểm đấu giá: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long. Đ/c: Số 05 Trưng Nữ Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.