(BĐT) -Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Hà ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Hà. Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 207, tờ bản đồ trích đo địa chính có diện tích 217,60m2 và tài sản trên đất của hộ ông Trần Quang Thơ, bà Phạm Thị Nhung theo "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất" số phát hành CĐ 072704, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01551 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 23/5/2016. Trong đó: Đất ở tại đô thị 137,6 m2 và đất trồng cây hàng năm khác 80m2 (Trong đó có 28,7 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông).

- Nơi có tài sản: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 979.708.968 đồng (Chín trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm lẻ tám ngàn, chín trăm sáu mươi tám đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, các loại thuế mà tài sản phải chịu thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, các loại thuế. Khi mua được tài sản đấu giá, người mua được tài sản phải chịu thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, các loại thuế (nếu có) theo quy định của Pháp luật.

- Tiền đặt trước: 195.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng).

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 08 và 09/01/2020.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút ngày 14/01/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/01/2020.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

- Địa điểm: Đấu giá dự kiến, đăng ký, bán hồ sơ: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 230112/QC-Cty ngày 23/12/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.

Điện thoại: 0965.663.117.