(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Thành, VAMC mua từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Hà Tây theo Hợp đồng mua bán nợ số 3166/2019/HĐMBN/VAMC-AGRIBANK.HT ngày 11/12/2019.

- Khách hàng vay nợ: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Thành. Địa chỉ: Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Agribank – Chi nhánh Hà Tây.

3. Giá khởi điểm: 12.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 15/01/2020 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 14/01/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/01/2020 cho đến trước 17h00, ngày   16/01/2020.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 17/01/2020 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Nguyễn Hồng Thúy Trang (cán bộ Ban Đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0986.678.132; Email: nguyen.hongthuytrang@sbvamc.vn.