(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2019 do UBND huyện Chợ Đồn ủy quyền như sau:
Ngày 17/1/2019, đấu giá quyền sử dung 3 lô đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 17/1/2019, đấu giá quyền sử dung 3 lô đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 17/1/2019, đấu giá quyền sử dung 3 lô đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3