Ngày 16/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 79.501,4 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9).

- Danh mục loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 180 (2-1), thửa đất số 180 (2-3), thửa đất số 180 (2-4), thửa đất số 180 (2-5), thửa đất số 180 (2-6), thửa đất số 180 (2-7), thửa đất số 180 (2-8), thửa đất số 89 (16), thửa đất số 89 (17), thửa đất số 89 (18), thửa đất số 89 (4-3), thửa đất số 89 (4-4), thửa đất số 89 (4-5), thửa đất số 89 (4-6), thửa đất số 89 (4-7), thửa đất số 89 (4-8),thửa đất số 89 (10-3), thửa đất số 89 (10-4), thửa đất số 89 (10-5), thửa đất số 89 (10-6), thửa đất số 89 (10-5), thửa đất số 89 (9-6), thửa đất số 89 (11-4), thửa đất số 89 (9-7), thửa đất số 89 (9-8)...thuộc Tờ bản đồ địa chính số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Thống kê kết quả đo đạc khu đất thực hiện Dự án 9: Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý, do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 05/11/2020.

- Diện tích khu đất: 79.501,4 m2

- Thông tin quy hoạch: Khu đất thực hiện dự án là phần khu đất quy hoạch thực hiện Dự án 9: Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/06/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích quy hoạch để thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9) khoảng 20,4 ha.

- Tài sản trên đất (cây phi lao và cây tràm) đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường đã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Mục đích sử dụng đất: Sử dụng đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Dự án đầu tư Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 phù hợp với quy hoạch chi tiết thực hiện Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/06/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500 với tổng mức đầu tư dự án tối thiểu là 1.020 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư có trách nhiệm đề xuất quy mô, tổng mức đầu tư dự án phù hợp với chức năng sử dụng đất và quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Hình thức cho thuê đất cho diện tích 79.501,4 m2:

+ Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với phần diện tích: 26.796,7 m2.

+ Trả tiền thuê đất hàng năm đối với phần diện tích: 52.704,7 m2.

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 31/12/2085.

Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9) là: 67.276.611.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm mười một nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 67.098.639.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất một lần đối với diện tích đất 26.796,7 m2: 66.445.205.000 đồng.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích đất 52.704,7 m2: 653.434.000 đồng/năm.

+ Giá khởi điểm về tài sản trên đất (cây phi lao, tràm (keo)): 177.972.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế và đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng trước khi triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

(Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

4. Tiền đặt trước: 13.455.322.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng).

5. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Điều 3 của Phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 79.501,4 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9) Kèm theo Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình. Được đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Phương án đấu giá Kèm theo Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 24/12/2020 đến 15h00’ngày 13/01/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 07/01/2021 và ngày 08/01/2021 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ngày 12/01/2021đến 16h30’ ngày 14/01/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức thẩm định xét duyệt hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá vào lúc 15h00’ ngày 13/01/2021.

- Thời gian thông báo đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 15/01/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào lúc 14h00’ ngày 16/01/2021.

- Địa điểm bán hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585.

Chuyên đề