Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2021 do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 58 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới năm 2017, năm 2021 tại Thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6

Chuyên đề