Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy

Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6

Chuyên đề