(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, sản vào ngày 16/7/2020 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm các lô đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 08 lô.

2. Địa điểm, vị trí: Khu quy hoạch phân lô đất ở tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với từng khu đất.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cụ thể như sau:

1.     Tên, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: 

Ngày 16/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nơi có tài sản: Khu quy hoạch phân lô đất ở tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019 (đợt 1); Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại khu dân cư Triều sơn Trung, xã Hương Toàn và khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt điều chỉnh cục bộ thiết kế phân lô đất ở tại tổ La Chữ Trung (tổ 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Tổ dân phố La Chữ Trung (Tổ dân phố 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại Khu quy hoạch phân lô đất ở tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ thị xã Hương Trà hoặc UBND phường Hương Chữ để được hướng dẫn).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 13 tháng 7 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 vào số tài khoản 040013518108 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Huế hoặc Số tài khoản 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

a. Nhận hồ sơ và tiền đặt trước từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

5. Đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Người được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định; Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà hoặc UBND phường Hương Chữ./.