(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Landpro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2019 do Chi cục Thi hành án TP. Móng Cái ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản bán đấu giá:

Là giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 134450, diện tích 267 m2, trong đó 120m2đất ở và 147m2 đất trồng cây lâu năm, 72 m2 đất tạm giao, thửa đất số 00,

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00412, do UBND thị xã Móng Cái cấp ngày 12/09/2005 cho hộ ông Phạm Văn Phung;

+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà 02 tầng và công trình phụ

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn 7, xã Hải Yên, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (nay là khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái);

1.1.1. Giá khởi điểm: 3.581.685.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

+ Người trúng đấu giá phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật (không nằm trong giá bán).

+ Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

1.1.2. Tiền đặt trước: 360.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

II. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Những người thuộc trường hợp được nhà nước cho phép theo quy định của pháp luật, và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở công ty Landpro hoặc trụ sở thi hành án. Miễn phí tiền hồ sơ;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); 01 bản Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu).

III. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký, và nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 13/07/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Landpro hoặc Chi cục thi hành án dân sự TP Móng Cái

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự TP Móng Cái vào lúc 8h30 ngày 01/07/2019 và ngày 02/07/2019 để đi xem thực tế tài sản;

3.3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 16/07/2019 (Thứ 3) tại hội trường Chi cục thi hành án dân sự TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Chi cục thi hành án dân sự TP Móng Cái; Điện thoại: 0989.647.158