(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2020 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải. Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản:

- Tài sản đấu giá: 630 cây thông nhựa với sản lượng 267,7m3 đã được khai thác của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải. Trong đó: Sản lượng gỗ: 220,5m3, (gỗ gia dụng: 94,8m3, gỗ nguyên liệu: 125,7m3), sản lượng củi: 47,2m3.

- Nơi có tài sản: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, số 11 Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 65.567.000 đồng;   

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/5/2020 đến ngày 13/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (Trong giờ hành chính), khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN thành phố Đông Hà.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Trung tâm hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc giá: Vào lúc 08h30” ngày 16/5/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.