(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2019 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 16/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 16/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 16/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3