(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2019 do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:
Ngày 16/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 16/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 16/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 3