(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2020 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST. Địa chỉ: 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô con, 05 chỗ, nhãn hiệu Mercedes-Benz, số loại E250CGI W212, màu đen, do Việt Nam sản xuất năm 2009, biển số 51A-970.28, số khung RLMHF4HX49V000434, số máy 27186030022543 và thể tích làm việc của động cơ 1.796cm3.

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí và các chi phí khác, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo phòng chống cháy nỗ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Tình trạng pháp lý và hồ sơ của tài sản đấu giá: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Giấy Đăng ký xe ô tô số 015201 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/10/2014.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KA-3135409 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-02S Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/11/2014 (có hiệu lực đến ngày 27/5/2016).

-Tờ trình số 559/TTr-TCT-VP ngày 05/12/2019 của Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST về việc xin thanh lý xe ô tô cũ tại Văn phòng Tổng Công ty.

-Chứng thư thẩm định giá số 122001/19/CT-VVFC/CNMN ngày 20/12/2019 của Công ty Cổ phần Định giá và Du lịch Tài chính Việt Nam.

-Công văn số 31001/2020/CT-VVFC/CNMN ngày 10/3/2020 của Công ty Cổ phần Định giá và Du lịch Tài chính Việt Nam về việc gia hạn Chứng thư thẩm định giá số 122001/19/CT-VVFC/CNMN ngày 20/12/2019.

-Tờ trình số 118/TTr-TCT-TCKH-ĐT ngày 17/3/2020 của phòng Tài chính Kế toán – Phòng Đầu tư - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên về việc xin duyệt giá tài sản thanh lý xe ô tô cũ tại Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

-Công văn số 222/TCT-VP ngày 18/9/2020 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST về việc ký kết hợp đồng đấu giá tài sản của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 598.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi tám triệu đồng).

b/ Tiền đặt trước tương đương 20% so với giá khởi điểm: 119.600.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 13, 14 và 15/4/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST quyết định là 5.000.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 09 và 10/4/2020 (giờ hành chính), tại số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ xem tài sản: anh Trịnh Công Khánh, số điện thoại: 0908.555.829.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan); điều kiện cà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan): Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 13/4/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 16/4/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAIGONTOURIST nếu có.