(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HOSE) thông báo bán đấu giá cổ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/4/2019 do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….

Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     37.500.000 cổ phần      

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 16/04/2019

Giá khởi điểm: 9.900 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  150 cổ phần

Bước giá:    10

Khối lượng tối thiểu: 150 cổ phần

Khối lượng tối đa: 37.500.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 37.500.000 cổ phần

Ngày phát hành:  16/04/2019