(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Sông Mã, Địa chỉ số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa;

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Địa chỉ: Phố Lê Hoàn 1 phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 16/3/2020 tại Hội trường 3 tầng 2 khách sạn Thiên Ý, Địa chỉ: Số 757 Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát thành phố Thanh Hóa (đợt 1) gồm 257 lô đất (46 lô đất biệt thự: Từ lô BT01 đến lô BT46; 211 lô đất liền kề: Từ lô LK24 đến lô LK82, từ lô LK 88 đến lô LK118, từ lô LK138 đến lô LK165, từ lô LK207 đến lô LK209, từ lô LK219 đến lô LK308), có tổng diện tích là 35.414,2 m2 (thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 10546/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 257.913.011.067 đồng (Hai trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm mười ba triệu, không trăm mười một nghìn, không trăm sáu mươi bảy đồng).

5.2. Tiền đặt trước: 51.582.602.000 đồng/ trên 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Năm mươi mốt tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm linh hai nghìn đồng trên 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

5.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000đồng/01 bộ hồ sơ (Bốn triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

5.4. Bước giá: Bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản; bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã tổ chức cho khách hàng xem tài sản: Từ ngày 05/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm xem tài sản: Tại khu đất đấu giá thuộc phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/02/2020 đến hết ngày 13/03/2020 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã, Địa chỉ số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/03/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/03/2020. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa và phải đảm bảo báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 13/03/2020. Quá thời hạn trên, nếu số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

6.4. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Người tham gia đấu giá là doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

6.5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá thực hiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã ban hành (Chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

6.6. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã từ ngày 28/02/2020 đến hết ngày 16/03/2020 (trong giờ hành chính).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ 257 lô đất ở (gồm 46 lô đất biệt thự, 211 lô đất liền kề) với tổng diện tích 35.414,2 m2 theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá (không hạn chế số vòng đấu).

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án nêu trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (trong giờ hành chính); Địa chỉ số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; Số điện thoại: 02378.668.388.

Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo đính chính

Điều chỉnh thông báo số 31/TB-SM ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (đợt 1) (MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 10546/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa)

Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã điều chỉnh thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất số 31/TB-SM ngày 21 tháng 02 năm 2020 với các nội dung như sau:

* Điều chỉnh địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tại mục 3 của thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất số 31/TB-SM ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã.

“3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 16/3/2020 tại Hội trường 3 tầng 2 khách sạn Thiên Ý, Địa chỉ: Số 757 Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.”

Nay điều chỉnh như sau:

“3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 16/3/2020 tại Hội trường tầng 1 khách sạn Hoa Hồng, Địa chỉ: Số 102 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.”

Các nội dung khác trong Thông báo số 31/TB-SM ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã giữ nguyên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (trong giờ hành chính); Địa chỉ số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; Số điện thoại: 02378.668.388.