(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;

Địa chỉ: Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;

Địa chỉ: Số 01 Bis Đường Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30, ngày 16/11/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; - Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 23 đường Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Thông tin tài sản:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích: 109,1m2 (loại đất: đất ở đô thị), thuộc thửa 243, tờ bản đồ số 02;

2. Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà 03 tầng diện tích sàn xây dựng 402m2, kết cấu: Khung, cột, sàn bê tông cốt thép; Năm xây dựng: trước năm 1975.

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Nơi có tài sản: Tại số 23 đường Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Tài sản được đấu giá theo phương thức “bán theo hiện trạng thực tế tài sản” như khách hàng đã được hướng dẫn xem trước đó. Khách hàng phải tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ đấu giá với tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng và Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng biết trước khi phiên đấu giá diễn ra 01 ngày; (mọi thắc mắc sau khi công bố kết quả đấu giá thành Công ty và Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng không chịu trách nhiệm mọi khiếu nại

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm:

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 8.338.941.967 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi mốt ngàn, chín trăm sáu bảy đồng)

Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 7.615.592.800 đồng;

- Giá trị tài sản trên đất: 723.349.167 đồng;

6. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản/ HS; Nhận tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Công ty và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

+ Tài khoản giao dịch Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi;

+ Số tài khoản: 742.10.005.363636; Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sóc Trăng;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 29/10/2020 và ngày 30/10/2020; phải đăng ký công ty trước 01 ngày;

- Địa điểm xem tài sản: Tại số 23 đường Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đến 17h00 ngày 13/11/2020 hết hạn;

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016);

Riêng tổ chức tham gia đấu giá phải có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; trường hợp các tổ chức kinh tế khác tham gia đấu giá để xây dựng văn phòng, trụ sở làm việc phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích cần sử dụng, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Người trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí công chứng, phí, lệ phí trước bạ, chi phí khác ...... liên quan đến tài sản (nếu có); Trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế VAT theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có);

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy CMND và Hộ khẩu (đối với cá nhân), Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy CMND người đại diện (nếu là tổ chức) để kiểm tra, đối chiếu.

9. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.; Phương thức trả giá lên.

Bước giá: không thấp hơn 120.000.000 đồng/lần trả trước (được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên).

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; ĐT: (0299)3773636;

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)