(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2020 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 16/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TPHCM ảnh 1