(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền thuê đất đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn. Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

3. Quyền thuê đất đấu giá, giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:

3.1. Quyền thuê đất đấu giá: Quyền thuê đất ki ốt chợ đối với 30 ki ốt (thuộc dãy A; B; C) tại chợ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Tổng diện tích: 560 m2 (Năm trăm sáu mươi mét vuông); mục đích sử dụng: ki ốt chợ; thời hạn sử dụng: 20 năm, được UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phê duyệt đấu giá cho thuê – có sơ đồ pháp lý kèm theo.

3.2. Giá khởi điểm: 1.795.584.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của ki ốt đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Cụ thể: 100.000đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng một hồ sơ), áp dụng cho tất cả các lô đất.

3.5. Bước giá: 2.000.000 đồng/bước giá (Bằng chữ: Hai triệu đồng một bước giá). Bước giá được áp dụng từ người trả giá thứ hai trở đi.

Cụ thể từng thửa như sau:

Ngày 16/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 16/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 14/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2020.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đến mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

5. Thời hạn, phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của ki ốt đăng ký đấu giá, nộp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 5201 201 005 446 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Buôn Ma Thuột, Bắc Đăk Lăk, hoặc

+ Số: 0231 000 675 358 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk (Vietcombank Dak Lak).

6. Thời gian, địa điểm xem quyền thuê đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền thuê đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem hiện trạng ki ốt đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 12/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/10/2020.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng ki ốt đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem ki ốt đấu giá: tại nơi có các thửa đất đấu giá (Khu vực chợ Trung tâm xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/10/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền thuê đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn. Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 789 039 để được hướng dẫn chi tiết.