(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:
Ngày 16/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 16/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 16/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3