(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2020 do Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ, Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số CA 249527, thửa đất số 234, tờ bản đồ số 59, diện tích 142,2m2 đất (Đất ở tại nông thôn 50m2, đất trồng cây lâu năm 92,2m2), do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 16/9/2015 cho ông Hà Xuân Huy và bà Bùi Thị Oanh, tại Khu Tam Sơn 2, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Công trình xây dựng: Nhà xây 02 tầng khung BTCT và công trình phụ trợ, diện tích 125,0m2.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Giá khởi điểm: 446.738.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 13/10/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07, 08/10/2020, tại Khu Tam Sơn 2, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: 89.000.000 đồng (Tám mươi chín triệu đồng chẵn).

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/10 đến hết 16h00 ngày 15/10/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2715201006638, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ.

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 16/10/2020, tại Hội trường tầng 3, Agribank Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ, Số nhà 78, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333