(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/8/2019 do Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 09h30 ngày 15/8/2019. Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

4. Tài sản bán đấu giá: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. 

STT

TÊN TÀI SẢN

GIÁ KHỞI ĐIỂM

(Đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (Đồng)

1

Lô 1: Hàng hóa các loại tịch thu tại 516 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 272/QĐ-QLTTHN ngày 02/6/2019

5.584.867.330

1.100.000.000

2

Lô 2: Hàng hóa các loại tịch thu tại 232Quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 297/QĐ-QLTTHN ngày 25/6/2019

2.322.392.145

400.000.000

Tổng giá khởi điểm: 7.907.259.475 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn, bốn trăm bảy mươi lăm đồng./.)

(Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,... do người mua được tài sản chịu.

  Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

  Nơi để tài sản: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội và kho thuê để than tại Mỹ Đức, Hà Nội.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 30/7/2019 đến ngày 12/8/2019. Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)