(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:
Ngày 15/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1