(BĐT) - Công Ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2020 do Công an huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:

* Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo. Địa chỉ: số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Địa chỉ: ấp Hòa Hưng, TT.Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tên tài sản đấu giá:

Lô 1: Lô hàng hóa các loại (09 xe mô tô, bia, nước giải khát, rau câu các loại). (đính kèm bảng kê).

Lô 2: Lô hàng hóa các loại (02 xe mô tô, nhan muỗi, bàn chải đánh răng, dép, bia, nước ngọt, rau câu). (đính kèm bảng kê).

- Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Giá khởi điểm:

Lô 1: 60.690.000 đ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

Lô 2: 137.710.000đ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm mười nghìn đông).

- Bước giá: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Lô 1:150.000 đồng/hồ sơ.

Lô 2: 200.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% trên GKĐ.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm bán, thu hồ sơ đấu giá và xem tài sản đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 28/5/2020 đến 17h00 ngày 10/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật). tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo - Số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Xem tài sản: từ ngày 28/5/2020 đến hết ngày 15/6/2020, tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/6/2020. Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo, số tài khoản: 070106679043 tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Đốc.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

Lô 1: 09 giờ 00 phút, ngày 15/6/2020

Lô 2 : 10 giờ 00 phút, ngày 15/6/2020

Địa điểm: Công An huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Địa chỉ: khóm Hòa Hưng, TT.Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam, tại số 03, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. ĐT: 0942.224.989 – 0931.037.909. (Mr. Tạo). 

PHỤ LỤC 1 - Lô xe mô tô các loại
(Đính kèm Tờ trình: ..../TTr-CAH ngày .../.../2019 của Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 3

PHỤ LỤC - Lô hàng hóa các loại

(Đính kèm Tờ trình số: ..../TTr-CAH-KT ngày 10/3/2020 của Công an huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá lô hàng do Công an huyện Tịnh Biên tịch thu sung quỹ nhà nước 

Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 4
Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 5
Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 6

PHỤ LỤC 2 - Lô hàng hóa các loại (Bia, nước giải khát, rau câu...)

(Đính kèm Tờ trình: …./TTr-CAH (KT) ngày .../.../2019 của Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 7
Ngày 15/6/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh An Giang ảnh 8