(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Công an tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản:

- Tài sản: Công an tỉnh Đồng Nai.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Vật tư thu hồi hồ bơi và sân Tennis tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm: tài sản là 33.303.000 đồng.

Tiền bán hồ sơ: Tài sản là 100.000 đồng.

Tiền đặt trước: Tài sản là 3.300.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Tài sản ngày 23/04/2020 đến 12/05/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Hình thức đấu giá:

- Tài sản: Bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng ghi giá mua vào thời điểm đăng ký.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian dự kiến đấu giá:

- Tài sản: Lúc 09 giờ 00, ngày 15/05/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.