(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; số lượng; chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá. 

Ngày 15/5/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

- Ghi chú: ( Gỗ tại trên rừng thôn Nà Mòn xã Thượng Quan, gồm 22 cây gỗ, khối lượng 10,582m3; trên rừng thôn Cốc Lùng xã Thượng Quan, gồm 34 cây gỗ, 48 khúc, khối lượng 10,659m3)

- Tiền đặt trước: 1.400.000 đ; Bằng chữ: (Một triệu bốn trăm nghìn đồng)

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong 02 ngày (11/5/2020 và 12/5/2020). Phương tiện đi xem tài sản khách hàng tự túc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước

4.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 08/5/2020 đến 17h00’ ngày 13/5/2020. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4.2. Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 12/5, 13/5 đến 16h 30 phút ngày 14/3/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá đấu giá

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá cả lô;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000đ / lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá)

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.