(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/5/2020 do Xí nghiệp 487 trực thuộc Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản của Xí nghiệp 487 trực thuộc Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP chi tiết như sau:

Tài sản là: Quyền sử dụng 3.298,9 m2 đất (hình thức sử dựng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng: Hết hạn ngày 02/07/2034; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần) và tài sản gắn liền với đất là 01 trụ sở Xí nghiệp 487 gồm: (01 nhà văn phòng làm việc diện tích sàn xây dựng 398,9 m2; 01 nhà làm việc diện tích sàn xây dựng: 131,13 m2; 01 nhà ăn diện tích sàn xây dựng 224,9 m2 tại thửa đất số 355, tờ bản đồ số 53; Địa chỉ thửa đất: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 914562; Số vào sổ cấp GCN: CT 16257 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/02/2020 mang tên Tổng Công ty Duyên Hải – CTCP.

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP; Địa chỉ: Số 16B đường Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.833.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn).

Giá của tài sản trên chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá làm thủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật (người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá).

2.2. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng (Ba trăm lăm mươi triệu đồng chẵn)

2.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ).

2.4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước, đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức công bố giá.

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ 8h00 ngày 23/04/2020 đến 16h00 ngày 12/05/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00 phút đến 16h00 các ngày 12/05; 13/05; 14/05/2020

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 13h30 đến 14h00 ngày 15/05/2020.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Từ 15h00 ngày 15/05/2020.

* Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức công bố giá: Tại trụ sở Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2.6. Các thức, điều kiện tham gia đấu giá:

* Cách thức tham gia đấu giá:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.   

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.