(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Vào lúc 08h00 ngày 15/04/2021. Tại hội trường UBND thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 12/04/2021 (tại 13 lô đất ở tại Khu dân cư xóm Đông, thôn 1, xã Hải Thọ (nay là khóm 1, thị trấn Diên Sanh), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 12/04/2021. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh (Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) –Chi nhánh Quảng Trị, Phòng giao dịch huyện Hải Lăng (số 01B đường Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào các ngày 08, 09, 12/04/2021 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc bán hồ sơ vào lúc 16h00 ngày 12/04/2021.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá tại Hội trường UBND thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 13/04/2021 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 đến 11h00; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h00). Thời gian kết thúc nộp hồ sơ vào lúc 16h00 ngày 13/04/2021.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Tổng giá khởi điểm: 4.774.200.000đồng

Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 08, 09, 12/04/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) –Chi nhánh Quảng Trị, Phòng giao dịch huyện Hải Lăng ( số 01B đường Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh). Số tài khoản: 0771 000000 575. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 12/04/2021.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

- Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật đất đai 2013.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại:

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.