(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (Trung tâm). Địa chỉ: Số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Nhà làm việc và nhà kho để hồ sơ Phòng TCKT thanh lý.

Giá khởi điểm: 58.992.002 đồng (Năm mươi tám triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn, không trăm lẻ hai đồng). Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).

Thời gian bán hồ sơ: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương và Phòng Kế hoạch – Đầu tư thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 12/02/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/02/2019 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo). Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Trung tâm.

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 11.798.000 đồng (Mười một triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng).

Thời điểm và địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 15/02/2019 tại Hội Trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.