(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6