(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song ủy quyền như sau:

Thửa đất số 72, tờ bản đồ địa chính số 98 thuộc khu đất Thương mại dịch vụ tại Thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, diện tích 2.025,5 m2

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.025,5 m2 đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.025,5 m2 đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.025,5 m2 đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 3