(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô khu dân cư xứ Cồn Khoai - An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền

Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5