(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2019 do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, số 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, bao gồm 147 tài sản cố định của Bệnh viện đang quản lý. Trong đó có: 144 tài sản cố định là máy móc, thiết bị chuyên dùng (máy móc, trang thiết bị y tế) và 03 tài sản khác là máy móc, thiết bị hoạt động chung của tổ chức, đơn vị (thang máy Otis).

* Lưu ý:

- Giá trên không bao gồm thuế GTGT

- Tài sản được bán và giao theo hiện trạng thực tế, khách hàng phải xem tài sản trước khi đăng ký;

- Người mua có trách nhiệm tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí bốc xếp, phương tiện vận chuyển.

- Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp (nộp và nhận phiếu trả giá từ ngày thông báo đến 09 giờ ngày 12/8/2019).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 08/8/2019 và ngày 09/8/2019 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, số 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 12/8/2019 tại Trung tâm, giá bán 200.000 đồng/hồ sơ.

  4. Giá khởi điểm: 152.980.000 đồng (Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 08/8/2019 đến 09 giờ ngày 12/8/2019).

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá: : Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 12/8/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 14/8/2019 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, Phương thức đấu giá trả giá lên tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.