(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình ủy quyền như sau:
Ngày 14/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 14/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 14/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 14/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 4