(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Địa chỉ: Khu 5, thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng đất tại Lô A, D - ĐG 06 thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, chi tiết như sau:

- Tài sản đấu giá: Lô A gồm 12 thửa đất (từ thửa A1 đến thửa A6 và từ thửa A31 đến thửa A36); Lô D gồm 32 thửa đất (từ thửa D1 đến thửa D32). Diện tích: Từ 80,5 m2 đến 136,5 m2.

- Giá khởi điểm: 27.300.000 đồng/m2 (Hai mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông) đối với 6 thửa đất của lô A (từ thửa A1 đến thửa A6); 16.200.000 đồng/m2 (Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông) đối với các thửa đất còn lại.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ trên một thửa đất).

4. Thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 25/06/2019 đến ngày 11/07/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

- Xem tài sản: Buổi sáng từ  08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 10/07/2019 và 11/07/2019 tại khu đất đấu giá.

5. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10/07/2019 đến ngày 11/07/2019 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá từng nhóm thửa đất đưa ra đấu giá, bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h00, ngày 14/07/2019 (sáng Chủ nhật), tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Mời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua,

nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.3941.996;

- Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Đ/c: Khu 5, TT. Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Điện thoại: 086.87.88.868.