(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm ủy quyền như sau:
Ngày 14/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội ảnh 1