(BĐT) - Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2019 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Thủ Đức ủy quyền như sau:
Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Ba Đình, Hà Nội ảnh 1