(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu (địa chỉ: Khu dân cư 12ha6, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu, như sau:

1) Khu đất bãi bồi 3.000m2, tọa lạc tại khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 2.709m2 đất, (thuộc thửa số 136, tờ bản đồ số 12, theo Biên vẽ bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Tân Châu lập ngày 24/4/2015).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 30 (ba mươi) năm.

- Giá khởi điểm: 23.948.000đồng/1 năm (Hai mươi ba triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng trên một năm).

2) Khu đất bãi bồi 10.037m2, tọa lạc tại khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 9.267m2 đất, (thuộc thửa số 177, tờ bản đồ số 13, theo Biên vẽ bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Tân Châu lập ngày 24/4/2015).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 30 (ba mươi) năm.

- Giá khởi điểm: 81.920.000đồng/1 năm (Tám mươi mốt triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng trên một năm).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 11/6/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 30 và 31/5 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

+ Khu đất (1): 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

+ Khu đất (2): 3.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.