(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, đ/c: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.

- Vị trí tọa lạc: Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích 4.348 m2 (trong đó diện tích đất thương mại dịch vụ là 3.048,6 m2).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 15.481.490.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

- Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê trả tiền một lần.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất đã được giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu tư theo quy hoạch.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 25 tỷ đồng.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/4/2020 đến ngày 11/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 13/5/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 29/4/2020.

b. Địa điểm: Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/4/2020 đến ngày 11/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất (theo điểm d, khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai 2013) để thực hiện dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 14/5/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. ĐT: 02713.727.123.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!