(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Đ/c: Số 194 Huỳnh Văn Cù, P. Chánh Mỹ, TP. TDM, tỉnh Bình Dương

Tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đ/c: KP.2, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Nhượng bán quyền khai thác mủ trên vườn cây năng suất thấp và thanh lý tái canh năm 2021 tại Nông trường Trần Văn Lưu, Minh Hòa, Đoàn Văn Tiến với tổng DT đấu giá là 621,88 ha. Gồm 11 gói đấu giá: Chi tiết gói đấu giá tại bảng tổng hợp phương án phân chia gói thầu và giá khởi điểm của Cty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.517.679.000 đồng.

Tài sản được bán theo từng gói; người mua có thể mua 01 (một) gói hoặc nhiều gói tùy nhu cầu.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 11/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương hoặc tại Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (nộp trực tiếp).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 11/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Nông trường Trần Văn Lưu, Minh Hòa, Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 11/05/2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 13/05/2020 (khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14/05/2020 tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922.739 (Khải).