(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/4/2020 do Cục Hải quan tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá:

Lô 7.379 kg vải các loại dạng cuộn và rời là hàng hóa, tang vật tịch thu được Cục Hải quan tỉnh Long An đưa ra bán đấu giá để sung công

Nguồn gốc tài sản: 

Tài sản trên là hàng hóa, tang vật tịch thu được Cục Hải quan tỉnh Long An đưa ra bán đấu giá để sung công.

Đặc điểm tài sản:

Theo Biên bản số 02/BB-HC13 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng định giá tang vật vi phạm hành chính về việc xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm, tài sản có đăc điểm: 

Ngày 14/4/2020, đấu giá hàng hóa, tang vật tịch thu tại tỉnh Long An   ảnh 1

4. Hồ sơ pháp lý: Do Cục Hải quan tỉnh Long An cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 221.370.000đ (Hai trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có).

- Tiền đặt trước (20%): 44.274.000đ (Bốn mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)

6. Thời gian đăng ký và tổ chức đấu giá:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày ra thông báo đến ngày 11/4/2020 (Trừ ngày nghỉ lễ theo quy định)

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản

Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá từ ngày ra thông báo đến hết 11h30 ngày 11/4/2020 (Trừ ngày nghỉ lễ theo quy định)

Thời gian đóng tiền đặt trước từ 08h00 ngày 09/4/2020 đến 16h30 ngày 10/4/2020 và từ 08h00 đến 16h30 ngày 13/4/2020.

Tổ chức đấu giá và công bố giá: vào lúc 09h00 ngày 14/04/2020.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ ngày 09/4/2020, ngày 11/4/2020 ngày 13/4/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Người có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Long An. Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, P. 4, Thành phố Tân An, T. Long An;

9. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá:

Trụ sở chính Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam: số 158/1ª Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam – CN Long An: số 188 Hùng Vương, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An hoặc Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam – CN Tiền Giang: số 449/3, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 028.88154369 – 0251.6513.502.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá và công bố giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam – CN Tiền Giang: số 449/3, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Bước giá cho vòng 2: Người có tài sản quy định.

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.