(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2019 do Công an huyện Chư Păh ủy quyền như sau:
Ngày 14/3/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 14/3/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 14/3/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 14/3/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 14/3/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 5