(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, ĐC: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. ĐC: Số 250 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản.

- Tên tài sản: 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu HYUNDAI, loại xe Tải Van, số loại GRACE, tự trọng 1.390Kg, năm sản xuất: 1993, biển kiểm soát 74D-000.88. Xe đã hết niên hạn sử dụng, bán thanh lý tận thu sắt phế liệu.

- Nơi có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Địa chỉ: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 6.800.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 1.360.000 đồng.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 11/02/2020 (trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 13/02/2020 khách hàng nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm DV BĐG TS Quảng Trị.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ SĐT: 0233.3550.854.