(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

CƠ QUAN CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, TT Di Linh, huyện Di Linh).

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Quyền thuê đất tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 101 thuộc thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, cụ thể như sau:

1. Diện tích đất: 4.382,6m2

2. Tài sản trên đất : không

4. Vị trí: Tại một phần thửa đất số 51, tờ bản đồ số 101 đo năm 2016 thuộc thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

4. Mục đích: Thương mại dịch vụ

5. Thời hạn sử dụng: 50 năm

6. Hình thức: Đấu giá thuê quyền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

7. Thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo QĐ 2204/QĐ-UBND ngày 14/08/2018 của UBND huyện Di Linh.

Giá khởi điểm: 21.976.729.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Từ ngày 10/12/2018 đến 11/12/2018 (trong giờ hành chính)

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00’ (trong giờ hành chính) ngày 11/12/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo quy định hiện hành

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâmtừ 7 giờ ngày 11/12/2018 đến 17 giờ ngày 12/12/2018;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá, chi tiết xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh;

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 14/12/2018 tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Di Linh

5. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

6. PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Phương thức trả giá lên.

BẢNG KÊ CHI TIẾT KÈM THEO  

Quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Di Linh, cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu

Diện tích
(m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Khu QH dân cư đồi Thanh Danh

Đường số 1, đường số 2, đường số 3 (đường đi vào lò sấy) và đường số 7, đường số 8

1

B6 –B8

279.90

1,386,000

387,941,400

4

B9

291.70

1,386,000

404,296,200

5

B12

265.80

1,445,000

384.081.000

6

B13

258.00

1,386,000

357,588,000

7

B14 – B20

279.50

1,386,000

387,387,000

14

B21

279.50

1,445,000

403.877,500

15

B22

322.40

1,445,000

465,868,000

16

B23 – B25

279.60

1,386,000

387,525,600

19

B26

279.60

1,445,000

404,022,000

20

B27

279.60

1,386,000

387,525,600

21

B31

406.40

1,386,000

563,270,400

22

B32

409.60

1,386,000

567,705,600

23

B33

396.00

1,386,000

548,856,000

24

B34

374.10

1,386,000

518,502,600

25

B35

352.20

1,386,000

488,149,200

26

B36

348.50

1,455,000

503,582,500

27

B37

366.40

1,455,000

529,448,000

28

B38

317.20

1,386,000

439,639,200

29

B39

318.50

1,386,000

441,441,000

30

B40

319.70

1,386,000

443,104,200

31

B41- B44

320.00

1,386,000

443,520,000

35

B45

300.00

1,386,000

415,800,000

36

B93

312.80

1,445,000

451.996.000

37

B54

346.78

1,208,000

418,910,240

38

B55

331.20

1,208,000

400,089,600

39

B56

322.80

1,150,000

371,220,000

40

B57

321.60

1,150,000

369,840,000

41

B58

320.30

1,150,000

368,345,000

42

B63

300.00

1,150,000

345,000,000

KQH xã Tân Lâm

1

C17 – C19

160.20

296,000

47,419,200

4

C20

283.90

331,000

93,970,900

QH dân cư thôn Đăng Rách, xã Gung Ré, Di Linh

I. Lô liên kế

1

LK16

210

1,707,000

358,470,000

II. Lô đất DVTM

2

TMDV7

796

1,170,000

931,320,000

QH dân cư thôn 12, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh

Khu vực đất nhà liên kế

1

SLLK2

198,00

808.000

159.984.000

2

SLLK3

201,00

808.000

162.408.000

3

SLLK163

210,00

1.077.000

226.170.000

4

SLLK20/2

174,20

1.077.000

187.613.400

Khu vực đất biệt lập

1

BL1

492,00

889.000

437.388.000

2

BL2

354,00

889.000

314.706.000

3

BL3

367,20

808.000

296.697.600

4

BL4

355,20

808.000

287.001.600

5

BL5 – BL10

384,00

808.000

310.272.000

11

BL65

315,00

889.000

280.035.000

12

BL66

310,00

808.000

250.480.000

13

BL67 –BL75

406,00

808.000

328.048.000

22

BL76

357,00

889.000

317.373.000

23

BL77

322,00

808.000

260.176.000

24

BL78

361,50

889.000

321.373.500

25

BL79 –BL83

420,50

808.000

339.764.000

30

BL84

413,25

808.000

333.906.000

31

BL85

406,00

808.000

328.048.000

32

BL100

468,00

808.000

378.144.000

33

BL101

462,00

808.000

373.296.000

34

BL102

420,00

808.000

339.360.000

35

BL103

438,00

808.000

353.904.000

36

BL104

426,00

808.000

344.208.000