(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

1. Tên của doanh nghiệp tổ chưc bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tên đơn vị được giao tổ chức, thực hiện việc đấu giá: Ban GPMB và PTQĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

- Tài sản đấu giá: QSD đất thuê và tài sản gắn liền với đất diện tích đất còn lại KCN Bá Thiện tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Giá khởi điểm: 872.000.000.000 đ; Tiền đặt trước: 174.400.000.000 đ.

- Bước giá: 2.000.000.000 đ.

- Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/bộ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Vào hồi 9h30’, ngày 14/12/2018 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Các tổ chức kinh tế  đủ điều kiện đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/11/2018 đến 17h00, ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ hứ Bảy, Chủ nhật) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/12/2018 đến 17h00, ngày 11/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật) bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234.