(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá tài sản Công Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn)

(Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: Vào 10 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2018.

- Địa điểm: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. (Địa chỉ: Số 8 tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn ).

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

- Tài sản đấu giá: Lô gỗ Gỗ xẻ nhóm IIA (gỗ Trai lý) có quy cách chiều dài 2m, chiều dầy từ 0,8 đến 10 cm, chiều rộng từ 0,9 đến 25 cm, số lượng 06 thanh, khối lượng 0,206 m3.

- Giá khởi điểm của tài sản là: 3.296.000, đồng. ( Ba triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 50.000,đồng ( Năm mươi nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 600.000, đồng (Sáu trăm nghìn đồng). Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty số:191.3150.1388899 tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Hà Tây từ ngày 10/12/2018 đến 16h 30’ ngày 12/12/2018.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/12/2018 đến 16h 30’ ngày12/12/2018 (Trong giờ hành chính). Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đấu giá Công Minh tại Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 2, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại liên hệ: 0209.2241999.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 07/12/2018 và ngày 08/12/2018 tại Tổ kiểm lâm Thác Giềng, phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn.

4.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.3.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên, đi xem trực tiếp tài sản đấu giá(có phiếu xác nhận của Công ty), phải có phương án sử dụng gỗ nhóm IIA sau khi trúng đấu giá. Nộp Phương án cùng Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

(Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án xử lý nhóm gỗ IIA đã thu được do khai thác vận chuyển trái phép đang lưu giữ tại các đơn vị Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu người tham gia đấu giá phải có phương án sử dụng gỗ nhóm IIA. Phương án đảm bảo đủ các tiêu chí như sau:

+ Mục đích, thời gian, địa điểm, sử dụng gỗ nhóm IIA. Trong phương án sử dụng gỗ phải đưa phần cam kết có trách nhiệm báo cáo, thống kê cụ thể số lượng gỗ khi nhập xưởng, đưa vào chế biến, khai thác hoặc vận chuyển. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát, xác nhận nếu có yêu cầu.

+ Người trúng đấu giá tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn của Tổ giám sát, ghi chép đầy đủ số lượng, khối lượng gỗ nhóm IIA nhập xưởng vào sổ theo dõi xuất nhập lâm sản theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).

* Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên có phương án đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c .

4.3.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đấu giá Công Minh tại Bắc Kạn thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu đơn do Công ty cung cấp;

- Phiếu xác nhận đã xem tài sản đấu giá;

- Chứng minh thư nhân dân (01 bản phôtô);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

- Phương án sử dụng gỗ nhóm IIA: Nêu chi tiết mục đích, thời gian, địa điểm sử dụng gỗ, thống kê khối lượng cụ thể gỗ khi nhập xưởng, đưa vào chế biến hoặc vận chuyển. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xác nhận nếu có yêu cầu. Nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và theo Quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Phương thức, hình thức đấu giá tài sản:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo thủ tục rút gọn. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đấu giá Công Minh tại Bắc Kạn. Điện thoại: 02092241999.