(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2019 do Ban Quản lý cảng cá Nam Định ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Địa chỉ: Số 134, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý cảng cá Nam Định. Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  3. Tài sản đấu giá: Đấu giá 01 xe ô tô là tài sản công của Ban Quản lý cảng cá Nam Định

- Nhãn hiệu, số loại: Mazda 626  

- Biển kiểm soát: 18B-2519

- Số khung: GF22S1MH000221

- Số máy: FS666859

- Nước sản xuất: Nhật Bản    

- Năm sản xuất: 1999

- Năm đưa vào sử dụng: 2000    

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ

- Số km đã sử dụng: Trên 516.000 km và đã sử dụng trên 19 năm.

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 442.002.000 đồng, giá trị còn lại: 0 đồng.

(Chi tiết cụ thể theo Biên bản số 53/BBGĐ-1801S ngày 09/10/2019 của Trung tâm đăng kiểm PTGT Nam Định giám định đánh giá chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới)

4. Giá khởi điểm tài sản: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản công tại Ban Quản lý cảng cá Nam Định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Giờ hành chính ngày 06/11/2019 và ngày 07/11/2019. Khách hàng xem tài sản theo thời gian ghi trong giấy giới thiệu (đem theo CMND/CCCD và hồ sơ đấu giá ). Địa điểm: Ban Quản lý cảng cá Nam Định - TT. Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định .

7. Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Giờ hành chính liên tục từ ngày 04/11/2019 đến hết 16h 30’ngày 11/11/2019:

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu – Khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)/ 1 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 có nhu cầu xin mời liên hệ mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo Quy định tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu.

9. Nộp tiền đặt trước/thời gian nộp

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3207201005850 của Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu Tại Ngân hàng Agribank huyện Hải Hậu. Thời gian nộp ngày 11/11/2019; 12/11/2019 đến 15h00’ ngày 13/11/2019.

10. Thời gian/ địa điểm nhận phiếu trả giá: theo hướng dẫn trong Quy chế đấu giá.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố kết quả trả giá: Hồi 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Số 134, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0886 238 999 (trong giờ hành chính).