(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường Ybih A Lê Ô, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông - Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Về đất:

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 02, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ21-2017, tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

- Tổng diện tích: 10.243,8 m2.

* Ghi chú: Diện tích của thửa đất có thể thay đổi khi đo đạc, cắm mốc phân lô tại thực địa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Song đã được UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 và Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 01/4/2019.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 35.853.300 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi ba ngàn, ba trăm đồng).

1.2. Về tài sản gắn liền với đất: 01 Nhà cấp 4 có diện tích 86m2.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 71.233.800 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm đồng).

2. Nơi có tài sản đấu giá: xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 107.087.100 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy triệu, không trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

4.1. Thời gian xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng của tài sản đấu giá: Từ ngày 30/12/2019 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 31/12/2019.

4.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản.

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/01/2020 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết Thông báo đấu giá tài sản 18/12/2019 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 09/01/2020. (trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ Sở làm việc Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

7.2. Số tiền đặt trước 20% tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tương ứng số tiền làm tròn: 21.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, bốn trăm ngàn đồng).

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 13/01/2020 (Giờ hành chính); (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 5300201016030 mở tại AgriBank - Chi nhánh Đăk Nông hoặc tài khoản số 111002652052 mở tại VietinBank - Chi nhánh Đăk Nông của Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật đất đai năm 2013.

8.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2020 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2016 và sử dụng đất vào đúng mục đích theo quy hoạch.

9. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên – Đường Y Bih A Lê Ô, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905060039.