(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thủ Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2020 do Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2020, đấu giá Hệ thống chụp cắt lớp vi tính tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1