(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/01/2019 do UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại:02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá:

Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước có trong các Quyết định số 9570 đến 9602/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về việc Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm; người vi phạm không đến nhận gồm 33 phương tiện là xe mô tô không rõ tốt xấu (có bảng kê chi tiết kèm theo).

3. Giá khởi điểm: 52.450.000 đồng (Năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/12/2018 đến ngày 10/01/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Phí hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 150.000đ/hồ sơ được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

5. Thời gian xem tài sản bán đấu giá:

Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ ngày 09/01/2019 đến ngày 10/01/2019. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tµi s¶n thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)

- Thời gian nộp: Ngày 10/01/2019 đến ngày 11/01/2019

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 19131073762888 của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tại Ngân hàng Techcombank Việt Nam chi nhánh Thái Bình

7. Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Dự kiến ngày Ngày 14/01/2019.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấugiá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

10 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.743.199